Nie ma mocnych – wesele

Kargul zbiera butelki z wódką ze stołu.