Nic Śmiesznego – Czy ty już mnie nie kochasz?

Miałczyński pyta żonę czy jeszcze go kocha.