Miś – Jarząbek śpiewa

Spiew trenera drugiej kategorii Jarząbka.