Miś – Dziedzic pruski

Ochódzki w mundurze pruskim.