Dzień Świra – Muszę odpocząć!

Miałczyński krzyczy na plaży.